Co warto zrobić już po podpisaniu umowy o kredyt hipoteczny?

Podpisanie umowy o kredyt hipoteczny, pozytywna ocena zdolności kredytowej to duża radość. Warto przygotować w tym czasie długoterminową strategię spłaty, aby zminimalizować problemy ekonomiczne. Na co zwrócić szczególną uwagę? Dowiesz się tego na top3banki.org.

Polityka monetarna odbija się bardzo na kosztach spłaty kredytu hipotecznego, a momentami uniemożliwia normalne funkcjonowanie budżetu domowego. Najważniejsza strategia to dokonywanie nadpłat kredytu hipotecznego w okresie niskich stóp procentowych i próba negocjowania warunków restrukturyzacyjnych w czasie podwyżki stóp procentowych. Przy większych stopach procentowych próbuj refinansować kredyt hipoteczny, czyli przejść z droższego banku do tańszego, często na promocyjnych warunkach. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym bank nie może pobierać opłat za wcześniejszą spłatę pod warunkiem zachowania umowy minimum trzy lata. Przy nadpłacie kredytu hipotecznego każdy kredytobiorca decyduje, czy chce obniżyć wysokość miesięcznej raty, czy może skrócić okres spłaty. Z reguły skrócenie okresu spłaty to niższe koszty całkowite, a także szansa odzyskania części kosztów ubezpieczenia.

Kredyty hipoteczne udziela się najczęściej według regulaminów promocyjnych, które wymagają od kredytobiorcy założenia lokaty bankowej, wykorzystania karty kredytowej, regularnych wpływów na rachunek. Warunki promocyjne obejmują również ubezpieczenia dodatkowe. W zamian za dopasowanie oferty promocyjnej kredytu hipotecznego bank schodzi z marży, prowizji, ale oczekuje też wywiązania się ze wskazanych w umowie warunków. Jeżeli ich nie dotrzymasz stracisz preferencje kosztów. Z tego powodu przyglądaj się świadomie różnicy pomiędzy podstawową, a promocyjną ofertą kredytów hipotecznych, bo nie zawsze zysk z obniżenia marży rekompensuje problemy organizacyjne w przyszłości. Ustawa o kredycie hipotecznym zakazuje stricte cross-sellingu, ale z drugiej strony standardowa propozycja od banku nie jest opłacalna. Zmiana prawna wygląda zatem na pozorną.

To właśnie podczas dobrej passy ekonomicznej powinieneś ocenić możliwości restrukturyzacyjne. Dbaj stale o zachowanie pozytywnej zdolności kredytowej, która umożliwia sprawne negocjowanie warunków naprawy długu. Przy kredycie hipotecznym bank w uzasadnionych przypadkach pomaga kredytobiorcom z restrukturyzacją zadłużenia. Nie bój się składać wniosku restrukturyzacyjnego, ponieważ to prawo konsumenta zapisane w ustawie. W razie odmowy otrzymujesz minimum sześć miesięcy na sprzedaż nieruchomości. Warto przy okazji monitorować wskaźnik LtV, aby nie okazało się, że sprzedaż nieruchomości nie wystarczy na pokrycie zadłużenia.

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości to naturalnie sprawa obowiązkowa przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny. Przemyśl przy okazji dopasowanie ubezpieczenia dodatkowego, które faktycznie wpłynie na twoje konto, a nie tylko na rachunek banku detalicznego po cesji.

Podsumowanie
Nadpłata kredytu hipotecznego, dobre ubezpieczenie wpływające na własny rachunek, znajomość zasad restrukturyzacji i refinansowania zadłużenia hipotecznego, spełnianie norm promocyjnych po wyborze sprzedaży krzyżowej to podstawowe czynniki zabezpieczające kredytobiorcę. Im szybciej spłacisz kredyt hipoteczny, tym lepiej, ponieważ unikniesz poważnej presji ekonomicznej wahań polityki monetarnej.