Zabezpieczenie kredytu samochodowego

Każda instytucja finansowa udzielająca pożyczek, kredytów musi stosować liczne zabezpieczenia w celu podwyższenia pewności, że w razie niespłacania zobowiązania możliwe będzie odzyskanie brakujących środków. Dzieje się to w taki sposób, że na przykład zostaje wpisany jako współwłaściciel kredytowanego pojazdu dzięki czemu łatwiej jest w przypadku komplikacji ze spłatą zająć samochód od osoby zalegającej ze spłatą. Bank po przejęciu auta niemal od razu je sprzedaje, aby odzyskać utraconą, brakującą część pieniędzy.

W praktyce

W momencie zakupu i otrzymania kredytu na samochód właściciel musi udać się do Wydziału Komunikacji, aby zarejestrować auto. Podczas podawania swoich danych w polu współwłaściciel podawany jest bank właściwy, który udzielił pożyczki na samochód. Jeśli już dojdzie do spłaty zobowiąznia bank zostaje całkowicie wykreślony z tej rubryki, a jedynym właścicielem pojazdu zostaje osoba, która otrzymała kredyt samochodowy.

Rodzaje

Jednym z rodzajów przewłaszczeń jest przewłaszczenie warunkowe dające możliwość wpisu jedynie kredytobiorcy jako jedynego właściciela pojazdu. Możliwe jest to tylko w momencie, gdy zadeklarujemy rzetelną i solidną spłatę wszystkich rat kredytu podczas całego okresu spłaty. Jeśli do sytuacji, gdzie nastąpią problemy ze spłatą dochodzi do przewłaszczenia całkowitego. Innym przykładem przewłaszczenia jest tak zwane przewłaszczenie na zabezpieczenie, gdzie współwłaścicielem pojazdu w 49% zostaje bank. Oznacza to dodanie instytucji finansowej jako współwłaściciela samochodu, które co gorsza rekwiruje kartę pojazdu. Jeśli klient, kredytobiorca będzie jej potrzebować musi zwrócić się do banku płacąc odpowiednią prowizję i opłaty o jej wypożyczenie. Każdy klient decyduje więc indywidualnie o wyborze przewłaszczenia, ale wydaje się, że ostatnie rozwiązanie jest najmniej korzystne tym bardziej, że wydanie takiej karty pojazdu może dość długo potrwać, dlatego będzie problematyczne dla niejednego przyszłego kierowcy zaciągającego kredyt samochodowy.

Cesja

Innym przykładem zabezpieczenia banu udzielającego pożyczki jest cesja z praw polisy AC. To nic innego jak przeniesienie praw z polisy AC na rzecz właściwej instytucji finansowej, która udziela pożyczki, kredytu samochodowego. Jeśli dojdzie więc do wypadku, w którym pojazd ulegnie kasacji, to bank jako pierwszy zyskuje prawo do otrzymania wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku.

Każde zabezpieczenie jest koniecznym rozwiązaniem, które chroni zarówno kredytobiorcę jak i kredytodawcę przed ewentualnymi problemami w sytuacji obniżenia płynności finansowej, a co za tym idzie trudnościach ze spłatą rat kredytu samochodowego. Żaden bank nie zna na tyle swoich klientów, że byłby w stanie zaryzykować przekazanie kredytu podmiotowi, który może w każdej chwili przestać spłacać zobowiązanie w terminie. Trzeba więc mieć na uwadze te kwestie i podczas decyzji o kredycie być przekonanym, że spłata w określonym terminie nie będzie stanowić większego problemu.