Kredyt hipoteczny

Determinanty zaciągania kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to w Polsce dobro luksusowe i niedostępne w przypadku wykazania jakichkolwiek braków w zdolności kredytowej. Banki odrzucają wnioski kredytobiorców, którzy nie mają odpowiedniej punktacji w BIK, albo nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania innych zobowiązań. Banki nie ustanawiają polityki obsługi kredytów hipotecznych samodzielnie. To się dzieje w stosunkowo niewielkim stopniu. Za regulacje rynku odpowiada Komisja Nadzoru Finansowego, a także ustawa o kredycie hipotecznym, czy bardziej ogólnie prawo bankowe.